Verschil lening en verkoop op afbetaling

Het is voor veel consumenten niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een lening op afbetaling en een verkoop op afbetaling. Omdat er daarover regelmatig vragen worden gesteld zetten we in deze blogpost de verschillen graag even op een rijtje.

Veel mensen willen ook weten hoeveel ze kunnen lenen met deze verschillende soorten leningen. We verwijzen ze daarvoor graag door naar de pagina over wat mensen kunnen lenen met hun inkomen. Het is duidelijk dat er meer een rol speelt dan alleen maar de hoogte van het inkomen. Hoeveel geld iemand kan krijgen hangt ook af van tal van andere factoren.

De term “op afbetaling”

  • Een veel voorkomende vorm van geld lenen is de lening of verkoop op afbetaling. Dit betekent dat de bank U een som geld leent die U in schijven gaat terugbetalen. Meestal gaat het in dit geval om maandelijkse terugbetalingen. Deze terugbetalingen lopen tot op het moment dat het verschuldigde kapitaal en intresten volledig zijn terugbetaald aan de bank.
  • De grote tegenhanger is de kredietopening. In dit geval staat de bank U ook een lening toe, maar er wordt niet meteen geld aan U geleend. Een voorbeeld hiervan is een kredietkaart of Visa/Mastercard. Als U dergelijke kaart aanvraagt zal de bank uw dossier onderzoeken om te zien of U voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval dan ontvangt U een kaart. Zolang U echter de kaart niet gebruikt leent U geen geld. Er zijn dan ook geen intresten of terugbetalingen. Doet U een aankoop of haalt U geld af met uw kaart dan hebt U een uitstaande schuld tegenover de bank en beginnen de intresten te lopen. Hoe het geleende kapitaal en de verschuldigde intresten moeten worden terugbetaald hangt af van de modaliteiten van de kaart. Dit bespreken we in een andere blogpost.

Verkoop of lening op afbetaling

  • De verkoop op afbetaling is een lening die U ontvangt in het kader van een aankoop. Het kan hierbij gaan om een tastbaar  product of een dienst. Onder tastbaar product verstaan we bijvoorbeeld een computer, een koelkast of een wagen. Populaire voorbeelden van diensten waarvoor wordt geleend zijn reizen of trouwfeesten. Het geld dat U leent wordt vaak rechtstreeks gestort aan de verkoper, al verschilt dit van bank tot bank. Gaat u bijvoorbeeld bij uw bank een autolening aan dan is het mogelijk dat de bank het geld op uw rekening stort zodat U zelf de garagist kan betalen. In vele gevallen echter zal de bank U een bankcheque geven op naam van de garage of wordt het geld rechtstreeks op de rekening van de garagehouder gestort. Op die manier is de bank 100% zeker dat het geld effectief wordt gebruikt waarvoor de lening werd aangevraagd.
  • Bij de lening op afbetaling krijgt U het geld op uw rekening gestort. Vaak zal dit ook zijn voor de aankoop van een tastbaar product of een dienst. In tegenstelling tot de verkoop op afbetaling is het in dit geval evenwel ook mogelijk om de te lenen zonder een specifiek doel op te geven. U kan beschikken over het geld en de bank stelt geen verdere vragen. Op voorwaarde natuurlijk dat U altijd tijdig en correct terugbetaald.