Hypotheek

Bedrag van de hypotheek

Bij de hypothecaire lening of hypotheek is het maximum dat u kan lenen afhankelijk van de aankoopwaarde of de verkoopwaarde van het huis of het appartement in kwestie. In de praktijk moet immers worden bepaald hoeveel lenen voor een hypotheek door uw bankier als normaal wordt beschouwd. De courante praktijk bij financiële instellingen is dat ze zich baseren op een percentage van de aankoop- of verkoopwaarde waarbij de laagste waarde van beiden in rekening wordt gebracht. De wijzigen in het systeem van de woonbonus spelen ook een aanvullende rol wanneer U gaat lenen voor een huis.
hoeveel lenen voor hypotheek

De bank zal ook vragen om een levensverzekering te nemen. Dit betekent dat bij overlijden de levensverzekering aan de bank het nog uitstaande kapitaal zal betalen. Ook hiermee neemt de bank dus minder risico. Is er geen levensverzekering dan neemt de bank meer risico. Dit zal zijn invloed hebben op het bedrag dat U kan lenen en op de rentevoet. Een levensverzekering alleen al is een factor die bijdraagt tot het antwoord op de vraag “hoeveel kan ik lenen”?

Inkomsten en hypotheek


Zeer belangrijk zijn uiteraard de inkomsten die u hebt. Er wordt rekening gehouden met de beroepsinkomsten van uzelf en van uw eventuele partner. Uiteraard wordt er ook rekening houden met uw andere leningen. We denken dan andere uitstaande leningen zoals bijvoorbeeld persoonlijke leningen of een autolening. Deze spelen uiteraard ook een grote rol in hoeveel u nog kan extra lenen voor de hypotheek. Ook wordt er gekeken naar de uitgaven die u hebt. Het is evident dat wanneer u meerdere kinderen ten laste hebt u over de komende jaren duidelijk meer uitgaven zal hebben dan personen zonder kinderen. Ook daar houdt de bank rekening mee.


Wanneer u bij een bank spaargeld hebt staan of een aantal andere veilige beleggingen kan u vaak ook wat meer lenen. Hebt u bijvoorbeeld kasbons of obligaties dan kan het eventueel mogelijk zijn om deze als extra waarborg te gebruiken voor een lening. Dit zijn zaken die u best bespreekt met de kantoordirecteur of met de persoon die in het kantoor verantwoordelijk is voor de hypotheek dossiers. Geen twee dossiers zijn gelijk en dus is het nooit mogelijk om daar snel een eenduidig antwoord op te geven.